One/Едно

Хиляда слънца
мастилено-струен печат, трибонд, 79 x 80 cм, 2016
Thousand Suns
inkjet print, tribond, 79 x 80 cm, 2016

 

Граници
мастилено-струен печат, трибонд, 91 x 80 cм, 2016
Boundaries
inkjet print, tribond, 91 x 80 cm, 2016

 

П.A.
мастилено-струен печат, трибонд, 80 x 80 cм, 2015
P.A.
inkjet print, tribond, 80 x 80 cm, 2015

 

Психея
мастилено-струен печат, трибонд, 105 x 100 cм, 2014
Psyche
pigment print, tribond, 105 x 100 cm, 2014

 

Синхронно време
мастилено-струен печат, трибонд, 105 x 145 cм , 2012
Synchronous Time
inkjet print, tribond, 105 x 145 cm, 2012

 

Мога
Полиптих 9 фотографии – 40×60 см, Пигмент принт, 2010
I Can
Polyptych 9 photograph, 40 x 60 sm, Pigment print, 2010

 

 

КОНЦЕПЦИЯ

Емоцията според науката психология е краткотрайно психическо състояние. Една от нейните главни функции е да ни помага да се ориентираме в околната действителност, да оценяваме предметите и явленията от гледна точка на тяхната желаност, полезност или вредност. Или да задоволи потребността на човек от емоционални преживявания, за да достигне до емоционално насищане.

Фотографиите ми са опит да пресъздам интензитета на състоянието, в което се намирам в определения момент и освобождаването на дадената емоция в пространството.

 

CONCEPTION

In Psychology emotion is defined as a short-lived psychic state. One of emotions’ main functions is to assist us in getting well oriented in the surrounding reality, in evaluating objects and phenomena from the point of view of their desirability, usefulness or virulence. Or to satisfy a human’s need of emotional experience and lead to emotional satiety.

My photographs attempt at representing the intensity of the state I experience at a certain moment as well as the release of a certain emotion in the environment.