Escalation/Ескалация

 

FIRE ROOM 100 x 100 cm

 

 

ECSTATIC DANCE 100 x 100 cm

 

 

THE ABYSS 100 x 100 cm

 

 

THE TUBES  diptych, 50 x 50 cm

 

КОНЦЕПЦИЯ

Фотографиите в тази серия изобразяват въображаеми части от човешкото тяло и емоциите, които се случват в него. Ескалаторите пресъздават динамиката на усещането в човека всеки път, когато ги използва и правят препратка за тялото като машина, в която се случват необясними процеси.

 

CONCEPTION

The works in photography of this series depict imaginary parts of the human body and the emotions that take place in it. Escalators are tokens of the dynamics of the sensations a human experiences every time when one uses an escalator and they are a reference to the human body as a machine which contains inexplicable processes.